ISRA DHE MIRAXHI

Që nga malli i përjetuar në Hira kishin kaluar gjithsej dhjetë vite. Koha tregonte ditën e…
total recipe generator

KLIMA E SJELLË NGA I DËRGUARI I ALLAHUT

Mundësia e të Dërguarit të Allahut për t’i parë të nesërmet si të sotme, madje sikur t’i shihte në pëllëmbë të dorës, ishte një cilësi…

PËFITIMET E HUDEJBIJES

Duke jua treguar një ngjarje gjerë e gjatë, u përpoqa të përgatis hyrjen e një specifike të rëndësishme që është përfitimet e Hudejbijes. Ç’solli Hudejbije?…